Spørsmål og svar

Hvor kommer fiskeoljen i Triomar fra? Svar
- Alle våre kapsler lages av fiskeolje fra de fete fiskesortene ansjos og sardiner, fanget utenfor kysten av Peru og Chile. Det er to grunner til at vi kjøper fiskeolje herifra. For det første så finnes det svært lite fiskeolje i Norge. For det andre har Sør-Amerika de mest anvendte fiskeoljeleverandørene pga. av at fiskebestand har en høy andel omega-3. Den høye andelen omega-3 kommer bl.a. av at fisken spiser en spesiell type plankton, fiskens migrasjonsmønster og vanntemperatur.
Hva er forskjellen på fiskeolje og tran? Svar
- Fiskeolje og tran er to forskjellige ting. Tran lages av torskelever. Fiskeolje lages av hele fisken og ikke kun leveren.
Er det så viktig hvilket omega-3 produkt man tar? Svar
- Det er helt avgjørende! Det er et stort marked av omega-3 produkter og ikke alle er like, selv om det kan virke slik. I 2011 kom Vitenskapskommiteen for mattrygghet med to rapporter omhandlende omega-3-produkter. Dene konkluderte med at positive helseeffekter kan oppnås ved inntak av omega-3, den andre konkluderte med at det kan være noe bekymring knyttet til inntak av harskningsprodukter fra omega-3-produkter. Det er derfor viktig at forbrukeren velger omega-3-produkter med høy kvalitet fra kjente og seriøse produsenter som har kontroll på dette.

Det er mange studier som viser at det er viktig å få i seg nok omega-3, men noen studier klarer ikke å dokumentere det. Noen forskere viser til at resultatene på studiene henger nøye sammen med hvilke omega-3 produkter som brukes i forskningen. Det betyr at det er viktig å velge riktig omega-3 produkt for å få den helsemessige gevinsten av å ta omega-3.
Hvor god kontroll har dere på fiskeoljen dere kjøper? Svar
- All fiskeolje kommer fra bærekraftig fiske som er godt regulert. I vår fabrikk prosesseres oljen videre i lukket miljø for å beskytte den mot oksidering (harskning). Sluttproduktet testes og imøtekommer eller overgår internasjonale standarder til renhet og kvalitet. Vi har et selvpålagt krav til oksideringsnivået i våre produkter som er betydelig strengere enn dagens standard.
Hvordan kontrollerer dere fiskeoljen? Svar
Vi har god kontroll på våre råvarer. Det blir gjort jevnlige kontroller på anleggene som leverer fiskeolje. De lokale myndighetene (tilsvarende Mattilsynet) i landene fører tett kontroll med alle produksjonsanlegg og har en egen sertifiseringsordning. Alle våre underleverandører er godkjent for produksjon av oljer til humant konsum. All fiskeolje som eksporteres må ha godkjenningsstempel fra de lokale myndigheter. Videre kontrollerer vi selv fiskeoljen med hensyn til frie fettsyrer, oksidasjon, antioksidanter og miljøgifter før videre prosessering i vårt anlegg i Norge. I tillegg så analyseres alle ferdigvarer slik at vi kan garantere for sluttproduktet ut mot kunden.
Kan man få i seg for mye omega-3? Svar
Det er ikke funnet noe negative effekt av å ta doser på opptil 3g omega-3 per dag.
Doser over 3g regnes som medisin, og bør kun skje i samråd med lege.
Senkes blodtrykket hvis man tar omega-3? Svar
Blodet kan bli tynnere og dermed reduseres blodtrykket noe.
Er selolje bedre enn fiskeolje? Hva er forskjellen? Svar
Selolje er annerledes. Selen er et dyr og ikke en fisk. Den inneholder mindre omega-3 og med en annen sammensetning. De fleste vitenskapelige studier er gjort med fiskeoljer og kan dermed ikke overføres direkte til selolje.
Kan man kombinere omega-3 med blodfortynnende medikamenter? Svar
I utgangspunktet bør alle som går på blodfortynnende medisiner rådføre seg med lege dersom de ønsker å starte eller slutt å ta et kosttilskudd.
Hvilke andre matvarer enn fet fisk og tran finnes det omega-3 fettsyrer i? Svar
Plante omega-3 (alfa-linolensyre) finnes i en rekke matvarer, men den viktigste kilden er vegetabilske oljer. DHA og EPA finnes bare i marine produkter som fet fisk og fiskeolje. Det er de marine langkjedede fettsyrene, DHA og EPA, som gir de positive helseeffektene.
Er Triomar trygg å innta for fiske- og/eller skalldyrallergikere? Svar
Fiskeoljekapslene består av ren olje fra fiskemuskel. Fiskeallergi skyldes at man reagerer på et protein (allergen) i fiskemuskelen. Dagens analysemetoder har ikke kunnet avdekke rester av protein i fiskeoljen, og vi anser det som lite sannsynlig at produktet vil utløse en allergisk reaksjon.
Dersom man er hyperallergisk ovenfor fisk eller veldig engstelig for dette, bør man snakke med, og eventuelt prøve produktet hos legen sin.
Hva er forskjellen mellom EPA og DHA? Svar
EPA og DHA er de mest kjente og best dokumenterte langkjedede omega-3-fettsyrene. EPA har en kjede på 20 karbonatomer og fem dobbeltbindinger, mens DHA har en kjede på 22 karbonatomer og 6 dobbeltbindinger. DHA finner vi mye av i hjerne, hjerte og øye, og det er derfor rimelig å anta at denne fettsyren er av stor betydning for disse organene. EPA er forløper til signalstoffer som er en del av betennelsesprosessen, og kan være med på å styre denne prosessen. De fleste studier er på EPA og DHA sammen, og det er vanskelig å tilskrive en bestemt helseeffekt til kun en av de, derfor er det best å ta tilskudd som inneholder begge disse fettsyrene!
Hva er forskjellen mellom omega-3 og omega-6? Svar
Kroppen kan selv lage de fleste av de fettstoffene den trenger, men noen typer fettsyrer må tilføres via kosten. Disse kalles for essensielle fettsyrer, og det finnes to grupper: Omega-3 fettsyrer (n-3 fettsyrer) og omega-6 fettsyrer (n-6 fettsyrer). Omega-3 finnes hovedsakelig i fet fisk mens omega-6 finnes i mange flere kilder som grovbrød, egg, de fleste planteoljer og korn. Vår moderne kost inneholder ofte nok kilder av omega-6 og for lite kilder av omega-3. Det er derfor nok å ta et tilskudd av omega-3-fettsyrer.
Din vara har lagts till i varukorgen. För att ta del av rabatten måste du vara inloggad som medlem.
LOGGA IN eller BLI MEDLEM